INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ FOTOGRAFWAWA

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te mają na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych.

1.        Dane podmiotu, który przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest FotografWawa, zwany dalej „FotografWawa”.

2.        Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez FotografWawa w następujących celach:

A. Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych www.fotografwawa.pl, w tym danych zapisywanych w plikach cookies. Technologia cookies umożliwia śledzenie aktywności użytkownika strony, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania i przekazywać Państwu spersonalizowane treści, reklamy oraz oferty. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, co obejmuje także przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie. FotografWawa nie udostępnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi marketingowe na zlecenie FotografWawa, co dotyczy w szczególności usług mailingowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, co oznacza, że wymaga ono wyrażenia Państwa zgody. Formularz dotyczący wyrażenia zgody wyświetla się automatycznie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje korzystanie z zasobów strony internetowej.

B. Zawarcie i wykonanie przez FotografWawa umowy, przyjmowanie zleceń oraz wykonywanie innych usług posprzedażowych. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.        Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez FotografWawa w sposób automatyczny, co obejmuje także profilowanie. Nie wywołuje to jednak wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w inny istotny sposób nie wpływa na Państwa sytuację. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenić Państwa preferencje zakupowe oraz dopasować przekaz reklamowy i ofertę handlową do Państwa indywidualnych zainteresowań.

4.        Informacja o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych 

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez FotografWawa działalnością, a mianowicie:

a)        podmiotom pośredniczącym w naszym imieniu w sprzedaży,

e)        podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe,

5.        Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku podpisania z Państwem umowy na wykonanie usługi, co obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

6.        Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie danych osobowych zapisywanych w plikach cookies, cofnięcie zgody w tym zakresie wymaga wyłączenia funkcji obsługi plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej.

7.    Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez FotografWawa do czasu wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z zawartej umowy.

Dalsze przechowanie Państwa danych ma miejsce:

a)        dla celów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikający z tych przepisów,

b)        dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z działalnością FotografWawa, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.